Ajankohtaiset

Broofing Yhtiöt goes greener

26.12.2022 • admin
Goes Green

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Yhtiöiden sisällä edetään kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuuden urakointikulttuuria. Kauden 2022 aikana yrityksissämme aloitetaan alunperin Motivan lanseeraaman materiaalikatselmuksen laatiminen, jonka tarkoituksena on yhtäältä kehittää ja tehostaa yrityksen toimintatapoja ja toisaalta parantaa materiaalitehokkuutta.

Materiaalikatselmuksen päällimmäinen tarkoitus on pyrkiä yhä vastuullisempaan yritystoimintaan. Samalla kehitämme kiertotaloudellisia näkökulmia sekä sitä kautta toivottavasti myös projektien taloudellista kannattavuutta. Materiaalikatselmuksen kautta syntyvän tiedon avulla yhtiön tavoitteena on toteuttaa muutoksia muun muassa jätteiden lajittelun prosesseihin sekä purkujätteistä sekä tuotannosta (hukat) tulevien materiaalien optimaalisempaan hyödyntämiseen. Tulemme kiinnittämään enemmän huomiota erityisesti purkuvaiheessa saneerausprojekteista syntyvien sekajätteiden lajitteluun.

Jokaisesta vähänkin laajemmasta alkavasta saneerausprojektista laaditaan jatkossa erillinen laaja jätesuunnitelma, jossa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös kiertotaloudelliset näkökulmat. Optimoidaksemme esimerkiksi kiviainesten, leca-soran sekä villamateriaalien uusiokäyttömahdollisuuksia tarkastelemme projektien alkuvaiheessa ja niiden edetessä entistä tarkemmin syntyvien jätteiden osuuksia per jätelaji. Mikäli teillä sattuu olemaan tämän suhteen ideoita tai mahdollisia jätemateriaalien hyödyntämiseen liittyviä potentiaalisia käyttökohteita, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja:

Mari Kahelin
mari.kahelin@broofing.fi
+358 40 198 2587