Kattomiehen arkea Broofing Yhtiöissä

Kesäkausi on jo hyvällä mallilla ja kattoasentajilla riittää vuoden kiireisimpinä kuukausina työmailla kysyntää. Asentajien työympäristöt ovat vaihtelevia ja työtä tehdään sääolosuhteista riippumatta. Työ on fyysistä ja työtä tehdään pääasiassa korkeilla paikoilla. Kattoasentajalle on eduksi hyvä fyysinen kunto, voimassa oleva tuli- (bitumikermikatot) ja työturvallisuuskortti, ajokortti sekä motivaatio fyysisesti raskaan työn tekemiseen.

Broofing Yhtiöissä työskentelee sekä konesaumapeltiseppiä että bitumikermikattoasentajia, joista suurimmalla osalla on takanaan pitkä ura kattoalalla.

Uusille, motivoituneille työntekijöille on yrityksessämme jatkuva tarve – hae sinäkin meille.

Laita hakemus ja CV osoitteeseen: rekrytointi@broofing.fi

Tikkurilan Prisman julkisivu peruskorjataan

Rakennuskohteena urakassa on kauppakeskus Prisma Tikkurila. Kohteen rakennuttajana ja tilaajana toimii Trophy Tikkurila 1 Oy. Korjauskohteena oleva vilkas kauppakeskus on käytössä koko urakka-ajan, joka aiheuttaa urakan toteutukseen ja suunnitteluun paljon erilaisia haasteita. Urakka on Broofing Yhtiöiden tähän astisista projekteista kaikista laajin yksittäinen kokonaisuus. Urakassa kunnostetaan ja uusitaan noin 5000 m2 julkisivuja ja noin 2500 m2 vesikattoja. Urakan kesto on arviolta tammikuu – marraskuu 2021.

Koskelan varikon vesikattosaneeraus

Broofing Oy toimii urakoitsijana Helsingin Koskelassa sijaitsevan kaarihallin mittavassa projektissa, jossa saneerataan 1960-luvulla rakennettu hallin vesikatto. Urakan yhteydessä uusitaan kattoturvat, pellitykset, asennetaan putoamissuojausjärjestelmä ja uusitaan IV-laitteistojen jalustat. Kaarihallin kattopinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Projektin arvioitu työaika on noin neljä kuukautta. Projektin on määrä valmistua touko–kesäkuussa 2021.

Uutisia: Broofing Yhtiöiden tuotemerkki rekisteröity

Broofing Yhtiöihin kuuluva, pelti- ja tiilikattokohteisiin erikoistunut yritys Broofing Pelti Oy on muuttanut nimensä Bsteel Oy:ksi.

Nimenvaihdos perustuu konsernin brändin yleisilmeen muutokseen ja konsernin haluun erotella yhtiöiden palvelusektorit selvemmin toisistaan. Emoyhtiö Broofing Oy toimii itsenäisenä yrityksenä Broofing-nimen alla. Yrityskokonaisuuteen kuuluvat yritykset rakentuvat sen sijaan B-logomme ja kunkin yrityksen toimialan mukaan. Näin ollen yritysryppäämme näyttäytyy toivottavasti selvempänä kokonaisuutena sidosryhmillemme ja pystymme välttämään paremmin erinäköisiä prosesseihin ja markkinointiin liittyviä ristiriitoja.

Olemme myös rekisteröineet Broofing Yhtiöille oman tuotemerkin, jonka lipun alla kaikki konserniimme kuuluvat yritykset toimivat.

Nimitysuutisia: Tomi Aula aloittaa projektikoordinaattorina Broofing Yhtiöillä

Tomi Aula aloitti aurinkoenergiajärjestelmien ja sähköautojen latauslaitteiden projektikoordinaattorina 1.1.2021. Projektikoordinaattorina Tomi vastaa tarjouslaskennasta, järjestelmien mitoituksesta ja asiakasviestinnästä. Nimitys on osa Broofing-yhtiöiden strategiaa, jossa laajennetaan toimintaa ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Voitte ottaa yhteyttä Tomiin, jos suunnittelette katto-, julkisivu- tai pihakansiremonttia, haluaisitte saada lisätietoa näihin integroitavissa olevista energiakorjauksista tai valtiorahoitteisista ajankohtaisista tuista ja avustuksista.

Energiakorjaus – Energiatehokkuus 

Broofing Yhtiöt ottaa energiatehokkuuden huomioon kaikissa projekteissaan. Suurimmalla osalla projekteistamme on vaikutusta kiinteistön kokonaisenergiankulutukseen. Tyypillisimpiä energiatehokuutta lisääviä toimenpiteitä ovat julkisivun ja katon lisälämmöneristys, ikkunoiden energialuokan parantaminen tai aurinkoenergiajärjestelmien lisääminen osaksi kiinteistöä. Rakennelmiin tehtäviä ratkaisuja kannattaa aina tarkastella niiden kokonaisvaikutuksen mutta myös investointikustannusten ja elinkaarisäästöjen näkökulmasta. Pyrimme huomioimaan yhä enemmän energianäkökulmaa osana toimintaamme. Näin ollen teemme myös erilaisia energialaskelmia osana palvelukokonaisuuttamme.