Vesikateratkaisut

Vesikateratkaisuista päätettäessä huomioon otettavia seikkoja ovat mm. katon toivottu ulkonäkö, kattokaltevuudet, alapohjarakenne, kateratkaisun massa, äänieristykseen liittyvät seikat, läpivientien määrä ja laatu sekä katon huoltoon ja käyttöikään liittyvät tekijät. Pääsääntöisesti vesikateratkaisuihin vaikuttaa eniten se, luokitellaanko toteutettava tai suunniteltava katto jyrkkiin vai loiviin kattotyyppeihin. Katemateriaali siis valitaan lähtökohtaisesti aina katon tyypin tai mallin mukaan.

Jykät katot / Kaltevuus > 1:20

Jyrkiksi katoiksi luetaan ne katot, joiden kaltevuus on suurempi kuin 1:20. Jyrkillä katoilla käytetään pääosin katemateriaaleja, jotka luokitellaan ns. epäjatkuviksi katteiksi. Esim. bitumikate on tällainen epäjatkuva kate, sillä sen saumat eivät ole vedenpainetta kestäviä, siksi niitä voidaan käyttää vain katoilla joissa on ulkopuolinen vedenpoisto.

Jyrkissä katoissa on yleensä puurunkoisia rakenteita, joissa tuuletusratksisut sijaitsevät lämmöneristeen yläpuolella. Kantava rakenne voi olla ristikko- tai palkkirakenteinen. Rakenteessa pitää yleensä olla höyryn- tai vähintään ilmansulku, riittävä lämmöneriste, toimiva tuuletusväli ja varsinainen vesikate, joka on tehty materiaalin edellyttämälle alustalle. Useimpien katteiden kanssa pitää käyttää erillistä aluskatetta. 

Loivat katot / Kaltevuus 1:10 tai vähemmän

Loivina kattoina taas voidaan pitää kattoja, joiden kaltevuus on 1:10 tai vähemmän. Loivien kattotyypien suunnittelun lähtökohtana pitäisi olla tarpeenmukaisten kallistusten tekeminen jo pohjarakenne vaiheessa. Loivilla katoilla tulee katteiden olla jatkuvia eli niiden saumojen tulee kestää vedenpainetta.

Kateratkaisua valittaessa on hyvä ottaa huomioon mm. rakenteisiin kohdistuvat rasitukset. Optimaalisella katevalinnalla voidaan saavuttaa hyvinkin merkittävästi pidempi katon käyttöikä. Loiville katoille sopivat parhaiten huopa/bitumikumikermikatteet, sekä joissain tilanteissa myös pelti (harvinaisempi vaihtoehto, mutta jos kaatoa on riittävästi, niin mahdollinen toteuttaa).