Käännetyt rakenteet

Yrityksemme palveluhin kuuluvat erilaiset liikennöidyt tasot sekä pihakansi- ja terassirakenteet, joista suurinosa toteutetaan käännettyinä rakenteina.

Käännetyssä rakenteessa vedeneristys on asennettu kantavan rakenteen päälle. Lämmöneristys on kyseisessä rakennetyypissä vedeneristeen päällä ja se suojataan käyttötarkoituksen mukaisilla pintakerroksilla.

Alustana tämän tyyppisillä rakenteilla on yleensä betonilaatta tai elementeistä tehty laattarakenne, jonka päälle on tehty kallistusvalu.

Alustan kaltevuuden tulee olla vähintään 1:80, ja muotoiltu siten, että vesi pääsee poistumaan koko eristettävältä alueelta.

Eristystyössä on vältettävä vastasaumoja, saumojen aiheuttamia virtausesteitä ja samansuuntaisten saumojen päällekkäisyyksiä. Vedeneristyksen ylösnostot tehdään vähintään 300mm valmiin pinnan yläpuolelle, ja viedään lämmöneristetyllä seinillä kantavaan rakenteeseen. Vedeneristyksen päältä vedenpoisto varmistetaan sopivalla salaojituskerroksella.

Pintakerroksena voivat olla betoni, betonilaatat, sidekivet tai asfaltti.