Bostads Ab Tempelgatan 8, Helsinki
Kyseisessä kohteessa toteutettiin mm. vesikaton purkutyöt, vesikaton puutyöt, vesikaton aluskatetyöt, vesikaton näkyvät julkisivuosuudet sekä vesikaton peltityöt. Lisäksi kohteessa suoritettiin tiilikattokorjauksia ja vedenpoistojärjestelmien sekä kattoturvatuotteiden asennukset.
Katso video kohteesta klikkaamalla –> Referenssivideo: Temppelikatu 8, Kattosaneeraus
Tikkurilan Prisma, Vantaa

Tämä Tikkurilan vilkkaassa keskustamiljöössä sijaitseva kohde saneerattiin laajasti aikavälillä 02/21 – 12/21. Urakka sisälsi mm. kattosaneerauksen, julkisivusaneerauksen sekä laajoja valutöitä.

Crowne Plaza / Hotelli Hesperia, Helsinki

Crowne Plaza / Hotelli Hesperia -kiinteistön mittavassa saneerauksessa toteutimme sääsuojassa etu- ja sisäpihan sekä sivupihan viheraltaiden korjauksen. Urakassa purimme vanhat pihat/rakenteet kantavaan laattaan/rakenteeseen saakka, minkä jälkeen suoritimme kallistuskorjaukset, täydellisen pihakansisaneerauksen vesieristyksineen (VE80R, Icopal TL2 x 3 – 4 -kerrosta), viherrakenteisten yläpohjien juurisuojan vesieristyksineen, betoni- ja kivitöineen sekä hotellin lisäosan kattotyöt.

Urakkaan kuuluivat myös hotellin sisäänkäynnin muutostyöt uusine betonirappusineen, maanpaineseinineen yms. muutostöineen. Urakassa korjattiin ja päivitettiin samalla Kimmo Kaivannon ”Oodi 60 000 järvelle” -suihkulähteen allasrakenne. Koko kiinteistön sprinkleri-, vesi- ja viemärijärjestelmän katuliittymät kaivettiin auki ja päivitettiin nykyaikaan HSY:n kanssa. Lopuksi n. 2000 m2 piha-alue sai uuden päällysteen asfaltteineen, kivetyksineen ja istutusaltaineen. Urakassa suoritettiin myös piha-alueen sähköjärjestelmien päivitykset.
Urakka valmistui aikataulussa ja oli erittäin onnistunut.

As Oy Leirimäki, Helsinki

As Oy Leirimäen mittavassa hankkeessa toteutimme sääsuojassa kolmen kerrostalon sisäpihan kahdessa eritasossa olevan pihakannen laajamittaisen saneerauksen.  

Pihakansiurakassa purimme vanhat pihat/rakenteet kantavaan laattaan saakka, minkä jälkeen valoimme kallistuskorjaukset ja toteutimme vedenpoistojärjestelmän uudistuksen putkitöineen. Koko vedenpoistojärjestelmän putkitus uusittiin LVI -urakoitsijan kanssa.  

Pihakannen käännetty rakenne uusittiin vesieristyksineen (VE80R, Icopal TL2 x 3 kumibitumilla), salaojamattokerroksineen, XPS-lämmöneristeineen sekä massiivisine betonikivitöineen.  

Lopuksi n. 2200 m2 piha-alue sai uuden päällysteen paikalla valettavine reunarakenteineen, asfaltteineen ja kivetyksineenSamalla uusimme koko sisäpihan pellitykset.  

Urakka sujui hyvin ja mutkattomasti. 

Myllymatkantie 4, Helsinki

Vuonna 2019 alkaneessa saneeraushankkeessa vanha Myllypuron sairaala ja entinen palvelukeskus peruskorjataan kauttaaltaan. Kiinteistöstä tulee moderni ryhmäkotiasumisen keskus.

Toteutimme hoivakodin kaikkien yläpohjien uudelleenrakennuksen. Teimme noin 2400 m2 Leca-sorakattoa kermieristyksellä ja noin 800 m2 villaeristettyä kattoa kermieristyksellä. Lisäksi teimme räystäät peltitöineen ja saneerasimme sokkelit, lipat ja katokset. 

Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki

Rakennusmestari E. Sihvolan vuonna 1896 suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1897. Lisärakennus on arkkitehti Matti Finellin vuonna 1930 suunnittelema ja vuonna 1932 valmistunut. Merikapteeni A.W. Sederströmin rakennuttama nelikerroksinen uusrenessanssityylinen asuintalo siirtyi vuonna 1917 Pohjoismaisen Koruompeluliike Oy:n omistukseen. Porrashuoneeseen asennettiin vuonna 1921 hissi, ja ullakkokerros rakennettiin vuonna 1938. Katujulkisivu on säilynyt E. Sihvolan asussa, mutta sisätiloissa on tehty laajoja muutostöitä, viimeksi vuosina 1975–1978 (arkkitehti Olli Kuusi). Rakennusta laajennettiin koko tontin kattavaksi 1930-luvun alussa. Laajennusosaan tuli koruompeluliikkeen varasto ym. tiloja.

Broofing on korjannut kohteen tasakattoja ja terasseja aiempina vuosina, mutta syksyllä 2020 meille avautui mahdollisuus suorittaa kohteen sisäpihan suojeltujen julkisivujen ja peltikattojen kunnostus yhdessä välikerroksen terassin kermitöiden kanssa. Kohteen tekeminen vaati mittavia telinetöitä, joiden mahdollistamiseksi jouduimme valtaamaan useampana yönä muutenkin remontissa olevan Pikku Roobertinkadun ja suorittamaan nostot Liebherrin kasattavalla mobiilitorninosturilla rakennuksen yli suoraan sisäpihalle, josta telineet haalattiin käsin oikeille tasoille.
Telineiden pysyttämisen jälkeen purimme kahdelta julkisivulta vanhan rappauksen, pielet ja pellitykset. Ennen uutta rappausta suoritimme kohteen julkisivujen rakojen tiivistämisen ja irtonaisten rakenneosien uudelleenkiinnittämisen.
Rappaus suoritettiin perinteisenä kalkki-sementti kolmikerros -rappauksena. Muut julkisivut huoltomaalattiin.

Vesikaton kupoli uusittiin käsityönä, ja pääkatto purettiin pohjia myöten. Jyrkälle lappeelle asennettiin erikoistilauksena hankitut lapeikkunat. Kohteessa uusittiin koko alusrakenne ja näille pohjille bituminen aluskate (Bituminen Icopal Flexisteel) ja asennettiin  monimuotoinen sinkitty oikeaoppinen ”tuplasaumattu” konesaumakatto ja siihen saumattomasti liittyvä jyrkkä katto: ikkunaliittymineen, erkkereineen, piippuineen ja muine detaljeineen peltisepäntyönä.

Kohde valmistui vaativuudestaan huolimatta etuajassa. Yhteistyö tilaajan ja käyttäjien kanssa sujui hyvin. Kohde oli vuoden 2020 vaikuttavimpia ja laadullisesti haastavimpia julkisivukohteitamme museovaateineen.

Taavinkylän koulu, Espoo

Taavinkylän koulu on vuonna 1990 valmistunut teräsbetonirunkoinen ja tiilimuurattu rakennus, jonka katot ovat pääosin Lecasoralla eristettyjä, bitumikermillä päällystettyjä tasakattoja.

Lukuvuonna 2020 koulussa oli noin 340 oppilasta ja runsaat 20 opetushenkilökuntaan kuuluvaa. 

Purimme ja uusimme aiemmin singel-päällystetyn Taavinkylän koulun tasakaton kermikatteen kesällä 2020Koulu oli pitkälti toiminnassa remontin ajan. Samalla suoritettiin kattokaivojen vaihtaminen ja ko. alueiden lisäeristys, räystäiden korotus sekä ilmanvaihtoluukkujen korotus/korjaus. Koko katon kermityöt (VE80 + mekaaninen kiinnitys: Icopal Polar K-MS, TL2 + Pinta-Polar K-PS, TL2olivat yhteensä noin 1700 m2. Lopuksi uusimme kaikki tasakattojen pellitykset (Pural 0,6mm)Koko työ toteutettiin tilaajan toiveesta sääsuojattuna. 

Työ sujui täsmälleen aikataulussa eikä yllätyksiä tullut. Yhteistyö tilaajan ja valvojien kanssa oli saumatonta. 

 

Vindängens skola, Espoo

Vuonna 1989 valmistunut koulurakennus korjattiin Espoon kaupungin kohteille ominaisesti täysin sääsuojassa, kun kohteessa suoritettiin pääurakoitsijan (Rouvari Oy) toimesta koko koulun mittava saneeraus.

Bsteel suoritti osaurakkana yhteensä n. 2300 m2 suuruisten peltikattojen/ylimmän kerroksen peltiseinien ja lippojen uusimisen arkkitehdin ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. 

Ensin purimme vanhan peltikaton ja  alusrakenteen (peltikate, laudoitus, kanavat, säleiköt, läpiviennit jne).  

Uudelleenrakennus/puutyöt alkoivat vanhojen kannattajien korjauksilla ja välien lämmöneristämisellä (katto plus sen näkyvät seinäosuudet). Tämän jälkeen asensimme aluslaudoituksen ja Icopalin bitumisen aluskatteen. Tämän jälkeen oli vuorossa pääosin kolmesta eri osasta koostuva konesaumapeltikate 

Kohde valmistui koostaan, tiukasta aikataulusta ja muutamista yllätyksistä huolimatta etuajassa. Yhteistyö pääurakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa sujui hyvin.  

Kiinteistö Oy Siltasaarenkatu 12, Helsinki, museokohde

Bsteel suoritti osaurakkana patinoitujen kuparipeltikattojen sekä ylimmän kerroksen seinien ja terassien uusimisen museoviraston ja arkkitehdin tiukkojen ohjeiden mukaisesti. 

Ensin purimme vanhan kuparipeltikaton ja teimme alusrakenteen purun asbestitöinä (laudoitus, aluskate, osa kannattajista, kanavat, säleiköt, kutteri jne).  

Uudelleenrakennus/puutyöt alkoivat vanhojen kannattajien korjauksilla ja välien lämmöneristämisellä (katto- ja sen näkyvät seinäosuudet). Tämän jälkeen asensimme aluslaudoituksen ja bitumisen aluskatteen. Tämän jälkeen oli vuorossa haastava ja erittäin monimuotoinen vanhennettu Aurubiksen toimittama patinoitu Nordic Green –kuparisaumakate 

Kohteessa muutettiin vielä moniportaisen tasakatto-osuuden katot kuparikatoiksi. Alakatot saneerattiin samalla mallilla kuin yläkatot.  

Tästä kohteesta erityisen mieleenpainuvan tekivät suuret, näkyvät kuparijulkisivuosuudet, jotka liittyivät saumattomasti vesikattoihin sekä niihin upotetut valtavat ilmanottosäleiköt ja lipat. Myös moniportainen terassi/erkkeri-muutos on näyttävä ilmestys.    

Kohde meni vaativuudestaan, sijainnistaan ja koostaan huolimatta edellä aikataulua. Yhteistyö pääurakoitsijan kanssa sujui hyvin. Kohde oli vuoden 2019 vaikuttavimpia ja laadullisesti haastavimpia kohteita museomausteineen. 

 

KOy Spektrin: Pilotti, Duo, Trio, Espoo

Spektri Business Park on vuosina 1991–1998 rakennettu Suomen ensimmäinen yrityspuisto Espoon Pohjois-Tapiolassa Kehä I varrella. Yrityspuistossa on viisi toimistotaloa, joissa on työpisteitä 1600 hengelle ja tilat 80 yritykselle. Rakennukset on suunnitellut arkkitehtitoimisto Simo Järvinen sekä Optiplan Oy. Rakennukset ovat pääasiassa teräsbetonirakenteisia mutta niihin liittyy lasijulkisivuja, joissa on teräsrunko.

Purimme ja uusimme vuonna 2020 toimitaloissa Pilotin ja Duon sisäänkäyntien ja lasisten julkisivuosuuksien tasakatot, 3 kpl terasseja ja rakennukset yhdistävän välikaton villakaton. Kohteesta teki erityislaatuisen se, että tiloissa toimii kymmenien muiden käyttäjien lisäksi aktiivinen datakeskus ja laitteisto oli välittömästi katteiden alla. Se tarkoitti, ettei yhtään virhettä saanut tehdä, jottei laitteisto kärsisi vahinkoja. Tämän takia koko kohde tehtiin tiukasti sääsuojattuna. Samalla suoritettiin kohteen erityispiirteen eli kaarevien räystäiden korotus, korjaus ja kaiteiden asennus sekä lasiterassin lasitusten saneerausMyös kohteen jäähdytysjärjestelmä uusittiin kolmannen osapuolen toimesta ja uusi järjestelmä integroitiin toimestamme uusiin kattoihin (mm. laitejalat). Yhdistettynä muutamaan pienempään kiinteistöissä tehtävään korjaukseen koko kohteen kermityöt olivat yhteensä noin 2000 m2.  

Suoritimme samalla (Bfront tästä osuudesta vastaavana urakoitsijanaPilotin, Duon ja Trion julkisivusaumaukset ja osittaisen julkisivun graniittilaattojen vaihtotyön. Kohteeseen asennettiin n. 25 kilometriä Ilbrockin elastista saumaaTyö suoritettiin kokonaisuudessaan nostimilta käsin. 

Samalla tiivistettiin ikkunat Tiivistalon saumanauhatuotteilla. 

Työ oli kokonaisuutena erittäin laaja-alainen ja palkitseva. Yhteistyö tilaajan kanssa toimi erinomaisesti tasoeroista, lasijulkisivuista, haastavasta logistiikasta ja kymmenistä muuttujista huolimatta.