Tietosuoja

Markkinointirekisteri

MARKKINOINTIREKISTERI

Tämä tietosuojaseloste kuvaa muun muassa rekisterin sisältämät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyperusteet ja rekisteröityjen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 18.11.2020 klo 15:30

 

REKISTERINPITÄJÄ

Broofing Yhtiöt

Tuotantotie 4, 04300 Tuusula

info@broofing.fi

 

MITKÄ OVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• Sähköinen suoramarkkinointi

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

• Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi

• Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite* ja postinumero

• Markkinointiviestintää koskevat tiedot kuten rekisteröidylle lähetetyt viestit, niiden avaamistiedot sekä suoramarkkinointia koskevat hyväksynnät tai kiellot*

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sähköisen markkinointiviestinnän toteuttamiselle. Ilman tähdellä mainittuja henkilötietoja emme voi toimittaa rekisteröidylle sähköisiä markkinointiviestejä.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA?

Saamme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.

KENELLE JA MINNE LUOVUTAMME JA/TAI SIIRRÄMME HENKILÖTIETOJA?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tai siirrä niitä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmämme osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan tai siirretään.

KETKÄ SAAVAT KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJANI JA KUINKA BROOFING YHTIÖT TURVAA NE?

Markkinointirekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

HYÖDYNTÄVÄTKÖ BROOFING YHTIÖT AUTOMAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA TAI REKISTERÖITYJEN PROFILOINTIA?

Broofing Yhtiöt eivät hyödynnä rekisteröityihin automaattista päätöksentekoa.

Broofing Yhtiöt saattavat hyödyntää postinumeroon perustavaa rekisteröityjen profilointia esimerkiksi kohdistaakseen markkinointiviestintää tietyn postinumeron omaavalle alueelle, jos kyseessä on esimerkiksi erityisesti tälle alueelle suunnattu markkinointitilaisuus.

KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Säilytämme henkilötietoja, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan ne.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut henkilörekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

KENEEN VOIN OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAA KOSKIEN?

Kaikki tätä henkilörekisteriä tai tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot tulisi tehdä kirjallisesti seuraavalle henkilölle postitse tai sähköpostiosoitteeseen.

Mari Kahelin

Tuotantotie 4, 04300 Tuusula

tietosuoja@broofing.fi