Tietosuoja

Tapahtumarekisteri

TAPAHTUMAREKISTERI

Tämä tietosuojaseloste kuvaa muun muassa rekisterin sisältämät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyperusteet ja rekisteröityjen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 18.11.2020 klo 9:00

 

REKISTERINPITÄJÄ

Broofing Yhtiöt

Tuotantotie 4, 04300 Tuusula

info@broofing.fi

 

MITKÄ OVAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Broofing Yhtiöiden oikeutettu etu asiakas-, työ- tai muun suhteen perusteella sekä rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• Asiakas-, henkilöstö- tai muiden tilaisuuksien järjestäminen

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

• Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*

• Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite* tai puhelinnumero*

• Tapahtumaa koskevat tiedot kuten rekisteröidyn osallistuminen ja hänen lisäksi osallistuvien henkilöiden lukumäärä sekä mahdolliset erikoisruokavaliot tai ruoka-aineallergiat

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys rekisteröidyn kutsumiselle tapahtumaan. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi kutsua rekisteröityä tapahtumaan.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOJA?

Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään, asiakasrekisteristämme, yhteystietopalveluiden tarjoajilta ja muilta luotettavilta tahoilta.

KENELLE TAI MINNE LUOVUTAMME JA/TAI SIIRRÄMME HENKILÖTIETOJA?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tai siirrä niitä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmämme osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan tai siirretään.

KETKÄ SAAVAT KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJANI JA KUINKA BROOFING YHTIÖT TURVAAVAT NE?

Asiakasrekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään esimerkiksi tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

HYÖDYNTÄÄKÖ BROOFING YHTIÖT AUTOMAATTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA TAI REKISTERÖITYJEN PROFILOINTIA?

Broofing Yhtiöt ei hyödynnä rekisteröityihin automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA?

Säilytämme henkilötietoja, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan ne.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut henkilörekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

KENEEN VOIN OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAA KOSKIEN?

Kaikki tätä henkilörekisteriä tai tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot tulisi tehdä kirjallisesti seuraavalle henkilölle postitse tai sähköpostiosoitteeseen.

Mari Kahelin

Tuotantotie 4, 04300 Tuusula

tietosuoja@broofing.fi