Vastuullisuus Broofing Yhtiöissä

Ilmastonmuutos on merkittävä konkreettinen haaste, joka koskettaa meitä kaikkia. Se vaikuttaa niin ruoan ja veden riittävyyteen kuin myöskin luonnon monimuotoisuuteen. Ympäristönäkökulmien huomioiminen yritystoiminnassa on ehdottoman perusteltua niin lyhyellä, kuin myöskin pitkällä perspektiivillä tarkasteltaessa. Broofing Yhtiöt kehittävät aktiivisesti toimintaansa kohti vastuullisempaa yrityskulttuuria.

pexels-akil-mazumder-1072824
pexels-vlada-karpovich-4668356
pexels-anna-shvets-3962260

Mitä teemme ja tavoittelemme vaikuttaaksemme?

Usein kuulee puhuttavan, että vastuullisuusnäkökulmien huomioonottaminen nostaa palveluiden ja tuotteiden hintoja ja on siten etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille haastavaa. Haluamme kuitenkin ajatella niin, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät olemaan monesti isoja joustavampia, joten pienempien organisaatioiden ratkaisuista voi syntyä parhaimmillaan kekseliäitä innovaatioita ja ratkaisuja – samalla jopa aikaisempaa kustannustehokkaammin. Broofing Yhtiöt haluavat olla omalta osaltaan luomassa uusia, vastuullisempia, entistä ilmastomyönteisempiä ideoita sekä muokkaamassa modernia, entistä arvolatautuneempaa rakennusalan toimintakulttuuria.

IMG_8635

Varastointi ja logistiikka

Iso osa organisaatiomme päästöistä syntyy liikkumisesta ja kuljetuksista. Pyrimme koko ajan kehittämään organisaatiomme logistiikkaratkaisuja ja välttämään niin sanottua turhaa liikkumista. Etsimme aktiivisesti yhteistyökumppaneiksemme nimenomaan ympäristövastuullisia kuljetusiikkeitä, sekä myöskin ympäristöystävällisempiä kuljetusratkaisuja.

Nykyinen varastoalueemme sallii meiltä yksittäisten isompien materiaalihankintaerien toteuttamisen suoraan materiaalitehtailta, joka taas vähentää merkittävästi logistiikastamme aiheutuvia päästöjä pitkässä juoksussa.

Pyrimme löytämään erilaisia vaihtoehtoja materiaalihankintojen toteuttamiseen niin, että käyttämämme materiaalit ja raaka-aineet tulisivat mahdollisimman läheltä projektejamme sekä olisivat mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä.

Pyrimme tekemään yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa muun muassa varastoalueidemme, kalustomme sekä logistiikkamme suhteen, että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman optimaalinen.

pexels-ellie-burgin-3283430

Jätteiden Lajittelu, kierrätys ja kiertotalous

Luonnonvarojen kulutukseen pystyy vaikuttamaan varsin yksinkertaisilla keinoilla. Merkittäviä vaikutuksia voidaan saada aikaan mm. käyttämällä jo olemassa olevia materiaaleja, käyttämällä materiaaleja tehokkaammin, sekä lajittelemalla jätteet. Näiltä osin etenemme pienin askelin kohti yksityiskohtaisempaa projektikohtaista lajittelujärjestelmää. Toiminnastamme syntyvät jätteet ovat ainoa luonnonvara, jotka ehtymisen sijaan lisääntyvät. Pyrimme aktiivisesti siihen, että jätteistämme tulisi hylkyaineksen sijaan resurssi. Näemme sen olevan vastuullisemman yrityskulttuurin kehittymisen kannalta välttämätöntä – yksinkertaista se ei kuitenkaan kaikilta osin ole.

Meillä on toimitiloissamme jätteille omat lajitteluastiat. Pidämme erillään muun muassa bio-, seka-, pahvi- ja muovijätteet. Pyrimme olemaan heittämättä pois käyttökelpoista tavaraa ja olemme muun muassa hankkineet työmaiden sosiaalitiloissa käytettäviä huonekaluja ja tarvikkeita käytettyinä sekä pyrkineet mahdollisuuksien mukaan hankkimaan muutkin toimistokalusteemme kierrätettyinä. Olemme asentaneet pääkonttorillemme muun muassa käytetyn keittiökokonaisuuden sekä erilaisia käytetyistä tavaroista toteutettuja säilytysratkaisuja.

pexels-césar-baciero-8349487

Organisaation kalusto

Pyrimme uudistamaan omaa autokantaamme, että se olisi entistä vähäpäästöisempi. Suosimme täyssähkö-, sekä hybridiautoilua ja olemmekin asennuttaneet toimitiloihimme jykeviä sähköautonlatauspisteitä henkilöstömme ja asiakkaidemme käyttöön. Kannustamme henkilöstöämme välttämään turhaa ajoa ja pyrimme tilaamaan kerralla tarkoituksenmukaisia määriä tavaraa pienten tilausten ja hankintojen sijaan.

Pyrimme ostamaan ja hankkimaan fiksusti. Emme tuijota pelkästään investointikustannuksia ostohetkellä, vaan mietimme jokaisen uuden investoinnin yhteydessä sen mahdolliset vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Pyrimme olemaan ostamatta ylimääräistä. Teemme ainoastaan välttämättömiä kalusto- ja laitehankintoja. Pohdimme tarkkaan tuotteiden käyttöaikaa ja tarkoitusta ja pyrimme omistamisen sijaan harkitsemaan vuokrausvaihtoehtoja.

IMG_8640

Energiankulutus tuotanto- ja toimitiloissamme

Energiatehokkuustoimilla vähennämme tarvitsemamme energian määrää ja näin pienennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Olemme sitoutuneet pienentämään energiankulutustamme ja alentaneet toimitilojemme keskilämpötilaa n. 2–3 astetta entisestä. Olemme myös vaihtaneet mahdollisuuksien mukaan tilojemme valaistusloisteputkia led-valaistukseen.

Tuotamme pääkonttorillamme Tuusulassa aurinkoenergialla osan energiatarpeistamme omaamalla noin 15 kWp tehoisen aurinkovoimalan.