Viherkatto

Viherkatoksi kutsutaan kattoa, jonka päällä kasvaa elävää kasvillisuutta. Vihekaton asentamisen kannalta olennaista on rakenteiden riittävä kantavuus sekä riittävä kattokaltevuus. Yleisesti ottaen minimikaltevuus viherkatolla on 1:60. Tällöin voidaan varmistua siitä, että liika vesi pääsee poistumaan tehokkaasti.

Viherkatto toteutetaan siten, että alusrakenteesta tehdään ensin tasainen ja vankka (esim. raakaponttilaudoitus tai kosteutta kestävä pontattu vaneri), tämän jälkeen rakenteen päälle asetetaan vedeneristeenä toimiva bitumikermieristys. Tässä kohtaa varmistetaan, että juurien pääsy rakenteisiin estyy. Pohjan päälle asennetaan viherkaton salaojituslevy, (juurisuoja), kasvualusta ja viimeiseksi kasvillisuus tai vastaavasti valmis kasvimatto. 

Viherkattoa pitää huoltaa siinä missä muitakin kattotyyppejä. Hyötyjä ovat esimerkiksi kattopinnan pidentynyt käyttöikä, rakennusten energiansäästö, hulevesien hallinta, ilmanlaadun parantuminen, äänieristävyys lentomelualueilla ja esteettiset seikat. Viherkatot sitovat sadevettä ja viivästyttävät sen valumista viemäriin, jolloin viemärit ehtivät vetää vesimassat paremmin eivätkä ne tulvi kaduille. Oikein suunniteltu viherkatto saattaa vähentää hulevesien kokonaismäärää jopa 80 %. Viherkatoissa kasvualusta suojaa katon vedeneristeitä auringon uv-säteilyltä, lämpötilan vaihteluilta ja mekaaniselta rasitukselta. Kasvipeite toimii lämmönsäätelijänä: talvella viherkatto eristää lämpöä ja kesällä viilentää. Tulevaisuudessa etujen määrä voi jopa kasvaa, mikäli keskilämpötila nousee ja sademäärät lisääntyvät. Viherkaton rakennuskustannukset ovat korkeammat verrattuna yleisempiin kattotyyppeihin. Viherkatto saattaa kuitenkin maksaa itsensä takaisin pidemmällä aikavälillä, koska elävä kattomateriaali suojaa katon rakennetta ja samalla sen elinikä pitenee. 

Esimerkiksi Helsingin kaupunki on tehnyt linjauksen jonka mukaan Helsinki haluaa profiloitua Suomessa viherkatto-rakentamisen edelläkävijänä. Helsingin viherkattolinjauksen päämäärinä ovat: 

–  Hulevesien parempi hallinta rankkasateiden aikana

–  Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen

–  Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen

– Kattojen aktiivinen hyödyntäminen toiminnallisena ja esteettisenä voimavarana 

Myös me Broofing Oy:ssä haluamme olla aktiivisesti mukana viherkattorakentamisen kehittämiseen liittyvässä keskustelussa ja edistää osaltamme laadukasta Suomalaista viherkattorakentamista.